?

jaką trzeba mieć siłę
by wyrwać się z tej orbity

gdzie życie toczy się wciąż
wokół obcych osi

a każdy dzień przynosi echo
wolności?