amen

zgubiłam klucz
nie ma już drzwi
świat zamknięty na amen

jestem jak jedwabnik
żyję w kokonie przędę nić
tylko to mnie obchodzi