erotyk bezpośredni

don juan ściele mi łóżko – lubię
kierkegaarda więc szukam go by chciał
wyjaśnić że nie nadaję się do
tej muzyki – cisza
wzmaga się don juanowi
uśmiech drga
mozart
otwiera mnie
kluczem wiolinowym